Το μάθημα της Πέμπτης 18/5 θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα.