Άννα Φωκά, Πανεπιστήμιο Umeå, Σουηδία

Παρασκευή 7 Απριλίου, 18:00-19:30, αίθουσα Aula.

 
Περιγραφή:
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα καινοτόμο μέσο για την ιστορική έρευνα, ιδιαίτερα για όσους ενδιαφέρονται για την αλληλεπίδραση μεταξύ ιδεολογίας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Όπως  έχει υποστηριχθεί (Turkel 2011: 287)  «η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί απεικονίσεις στις οποίες διασώζονται κάποια από τα χαρακτηριστικά του πρωτοτύπου ενώ επιτρέπει την ίδια στιγμή την ανασυγκρότηση  εγγράφων, έργων τέχνης και περιβαλλόντων που έχουν παρέλθει». Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιστορικοί εστιάζουν στην ψηφιακή μεταφορά υλικών του παρελθόντος, το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο να συζητήσει τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά απεικονίσεις και προγράμματα ψηφιοποίησης με θεματολογία από την κλασική αρχαιότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθώ στην οπτικοποίηση του παρελθόντος με τη μορφή 1) δια—δραστικών εφαρμογών χαρτογράφησης (www.mekhane.com) και 2) στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός εικονικού και ψηφιακού περιβάλλοντος (τεχνολογία και ντοκιμαντέρ, εικονική πραγματικότητα). Αναφορά θα γίνει επίσης και σε πρόσφατα ακαδημαϊκά προγράμματα  του Πανεπιστημίου του Ούμεο, στη Σουηδία σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Ροχάμπτον, με έμφαση στην ανασυγκρότητση και αναπαράσταση της ρωμαϊκής παντομίμας. Στόχος του σεμιναρίου, την ίδια στιγμή, είναι  να δείξει και το πώς οι ήδη κατακερματισμένες ιστορικές γνώσεις μας «συναρμολογούνται» μέσω μίας εξίσου «σπασμένης» ψηφιακής τεχνολογίας. Οι ψηφιακές ιστορικές μελέτες βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο,  έχουν ωστόσο την δυνατότητα να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε το παρελθόν με ριζοσπαστικές μεθόδους, παράγοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα