(5) Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα 1: Αρχαία Ελληνική Κωμωδία (ΠΜΣ)

/(5) Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα 1: Αρχαία Ελληνική Κωμωδία (ΠΜΣ)

Περιγραφή

Το μάθημα εμβαθύνει στην Αρχαία Ελληνική Κωμωδία και καλειδοσκοπικά εστιάζει σε όλες τις εμπλεκόμενες με αυτήν παραμέτρους. Συναφώς, στο πλαίσιο των διαλέξεων θίγονται – μεταξύ άλλων – ζητήματα ειδολογίας, ορολογίας και περιοδολόγησης, καθώς και χρονολόγησης περιόδων / ποιητών / έργων. Ωσαύτως, εξετάζονται – σε διαχρονική και συγχρονική βάση – θεματικά μοτίβα, υφολογικές τάσεις, δομικά σχήματα και γλωσσικές επιλογές. Η μελέτη όλων των παραπάνω πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τα πολιτικά τεκταινόμενα και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1982/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-01-21T10:59:08+00:00 Νοεμβρίου 1st, 2016|