Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα Ι: Αρχαία Ελληνική Κωμωδία

/Έπος, Λυρική Ποίηση και Δράμα Ι: Αρχαία Ελληνική Κωμωδία

Περιγραφή

Το μάθημα εμβαθύνει στην Αρχαία Ελληνική Κωμωδία και καλειδοσκοπικά εστιάζει σε όλες τις εμπλεκόμενες με αυτήν παραμέτρους. Συναφώς, στο πλαίσιο των διαλέξεων θίγονται – μεταξύ άλλων – ζητήματα ειδολογίας, ορολογίας και περιοδολόγησης, καθώς και χρονολόγησης περιόδων / ποιητών / έργων. Ωσαύτως, εξετάζονται – σε διαχρονική και συγχρονική βάση – θεματικά μοτίβα, υφολογικές τάσεις, δομικά σχήματα και γλωσσικές επιλογές. Η μελέτη όλων των παραπάνω πραγματοποιείται σε συνάρτηση με τα πολιτικά τεκταινόμενα και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Επί συνόλου, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις έννοιες της συνοχής / συνέχειας, αλλά και της εξέλιξης / μεταβολής του κωμικού είδους. Σε επίπεδο μεθοδολογίας, βασική επιδίωξη είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών, με στόχο την επιτέλεση αυτόνομης έρευνας.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: MALT_A104
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1982/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 15 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-25T16:49:41+00:00 Νοεμβρίου 1st, 2016|