Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (Ποίηση και Πεζογραφία)
ΦΕΚ: 1496/23-12-2013 και 1203/27-11-2015 τ. Γ’
Γραφείο: Κτίριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: κατόπιν συνεννόησης (μέσω e-mail)
Τηλέφωνο: 2610969361
Email: athinapap@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αρχαία Ελληνική Κωμωδία (έμφαση στη μελέτη κωμικών αποσπασμάτων – συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα KomFrag της Ακαδημίας Επιστημών της Χαϊδελβέργης)
  • Αρχαία Ελληνική Πολιτική Ιστορία & Σκέψη (έμφαση στο φαινόμενο της δημιουργίας, ακμής και παρακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας)
  • Αρχαία Ελληνική Τραγωδία (Ευριπίδης, κυρίως)
  • Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία (φλυακογράφος Σώπατρος)
  • Υπό εξέλιξη: ο τόμος 16.3 του KomFrag (κωμικοί ποιητές Έφιππος, Επικράτης, Επιγένης, Έριφος)
 

Amphis. Introduction, Translation, Commentary (Heidelberg 2016 – Fragmenta Comica 20, Verlag Antike)

 

Six Comic Poets (Tübingen 2008, Gunter Narr Verlag)

Πορεία προς την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Η Μαρτυρία των Αρχαίων Πηγών (Αθήνα 2014, εκδ. Καρδαμίτσα)

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
2000 - Πτυχίο Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2001 - Master of Arts in Classics, University of London (Royal Holloway)

Διδακτορική Διατριβή
2006 - A Commentary on Selected Fragments of Middle Comedy, University of London (University College London)

  • Υπότροφος Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης (2001-2005)
  • Υπότροφος Ιδρύματος Loeb Classical Library (2013-2014)
  • Υπότροφος Ιδρύματος Fulbright (Visiting Scholar Grant 2014-2015, Harvard and Boston Universities)

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα