Περιγραφή

Θεωρητική και μεθοδολογική εισαγωγή σε θέματα της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Ζητήματα ορολογίας, ιστορίας, περιοδολόγησης, έκδοσης των κειμένων. Ερευνητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας: οργάνωση της έρευνας, κατάρτιση δελτίων, βιβλιογραφικά συστήματα. H επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Η διδασκαλία του μαθήματος συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής ΒΝΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 5

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα: