Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 1113/21-08-2014
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 18.00 - 19.30 Πέμπτη 13.00 - 14.00 (Για λόγους συντονισμού και οργάνωσης συστήνεται να προηγείται επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Τηλέφωνο: 2610969826
Email: athini@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Νεοελληνική Φιλολογία
  • Ιστορία των νεοελληνικών μεταφράσεων
  • Συγκριτική Γραμματολογία
  • Φαναριώτες, Νεοελληνικός Διαφωτισμός
  • Ποίηση, πεζογραφία, κριτική (18ος-19ος αι.)
  • Κριτική και Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά)

Εκπαίδευση