Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία
ΦΕΚ: 2345/13-12-2019 τ. Γ'
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 18.00-19.30 & Πέμπτη 10.30-11.30 (Για λόγους συντονισμού και οργάνωσης συστήνεται να προηγείται επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Τηλέφωνο: 2610969751
Email: athini@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Νεοελληνική Φιλολογία
  • Ιστορία των νεοελληνικών μεταφράσεων
  • Συγκριτική Γραμματολογία
  • Φαναριώτες, Νεοελληνικός Διαφωτισμός
  • Ποίηση, πεζογραφία, κριτική (18ος-19ος αι.)
  • Λογοτεχνία και Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά)
  • Πολιτισμικές μεταφορές
  • Ελληνογαλλικές σχέσεις

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1983 - Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, Τομέας ΜΝΕΣ & Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας 1981 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1984 - DEA Littérature Générale et Comparée Université de La Nouvelle Sorbonne-Paris III

Διδακτορική Διατριβή
2001 - Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 18ος αι.-1830. Ο διάλογος της ελληνικής με τις ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα