Περιγραφή

Οργάνωση, εξειδίκευση και εφαρμογή της γλωσσικής επιστήμης. Αρχές, προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά της γλωσσικής έρευνας. Παράθεση Βιβλιογραφίας. Αποφυγή Λογοκλοπής. Μέθοδοι συλλογής γλωσσικού υλικού (ερωτηματολόγια, συνέντευξη, ηχογραφήσεις φιλικών συνομιλιών, εθνογραφικές μέθοδοι, εργαστηριακές μέθοδοι).
Βάσεις Δεδομένων: Αναγκαιότητα, προϋποθέσεις, Δομή. Πρωτογενή και επεξεργασμένα δεδομένα, Μεταδεδομένα, μέθοδοι συνδυαστικής αναζήτησης

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ702
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1830/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 2
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 1
Ωρ. Πρόγραμμα: