Περιγραφή

Οργάνωση, εξειδίκευση και εφαρμογή της γλωσσικής επιστήμης. Χαρακτηριστικά της γλωσσικής έρευνας. Μέσα συλλογής γλωσσικού υλικού. Στοιχεία στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Στοιχεία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Έρευνα, Επιλογή και Αξιοποίηση Βιβλιογραφίας. Μέθοδος συγγραφής και παρουσίασης ερευνητικών μελετών.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 4.5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα: