Ο Σολωμός και η Επτανησιακή Σχολή

Περιγραφή

Εξετάζεται η εξέλιξη του επτανησιακού λόγου στη διάρκεια ενός περίπου αιώνα (1800-1900) με κύριο άξονα το έργο του Διονυσίου Σολωμού, κορυφαίου εκπροσώπου της λεγόμενης Επτανησιακής Σχολής. Μελετώνται: 1) η προσολωμική παράδοση, 2) ο Σολωμός και ο σολωμικός κύκλος, 3) οι επίγονοι. Στόχοι του μαθήματος είναι να εντοπισθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Επτανησιακής Σχολής, να καθοριστούν οι βασικές αρχές της σολωμικής ποίησης και ποιητικής και να διερευνηθεί η αξιοποίηση της σολωμικής κληρονομιάς από τους Επτανήσιους λογοτέχνες στα χρόνια μετά την Ένωση.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ303
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1874/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Β' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 1.5
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-21T09:36:09+00:00