ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

/ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Περιγραφή

Μέσω της μελέτης των «πολιτισμικών μεταφορών» επιδιώκεται μια εξέταση των διαπολιτισμικών σχέσεων η οποία να υπερβαίνει τα στεγανά της σύγκρισης μεταξύ εθνικών λογοτεχνιών.  Θα συζητηθούν έννοιες που αξιοποιούνται στη μελέτη τους, όπως το «πεδίο» και η «έξις», η θεωρία  του «δράστη – δικτύου» και το «πολύ-πολικό μοντέλο» προσέγγισης των διαμεσολαβήσεων. Θα εξεταστούν όψεις της κυκλοφορίας λογοτεχνικού και άλλου πολιτισμικού υλικού ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες χώρες. Θα διερευνηθούν το έργο και η δράση συγκεκριμένων πολιτισμικών διαμεσολαβητών όπως και οι θεσμοί ή τα δίκτυα με τους οποίους τυχόν συνδέονται τα πρόσωπα αυτά (φιλολογικές εταιρείες και σωματεία, ιδρύματα και πανεπιστημιακές έδρες, όμιλοι, φιλολογικά σαλόνια, εκδοτικά προγράμματα). Επιπλέον, θα διερευνηθούν διαφορετικοί τύποι μεταβίβασης πολιτισμικού υλικού, ζητήματα ισότιμης ή άνισης μεταφοράς μεταξύ «περιφέρειας» και «κέντρου», οι στόχοι και τα αποτελέσματα των μεταφορών. (Γ΄εξάμηνο μεταπτυχιακού κύκλου 2016-2018).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: LIT1983
Έντυπο Μαθήματος:
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1983/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Μεταπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών:
Εξάμηνο: Γ΄Εξάμηνο Τύπος:
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2017-11-18T15:26:21+00:00 Νοεμβρίου 7th, 2017|