Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 167/9-3-2015
Γραφείο: Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα, 13:00 - 15:00 + Οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα μόνο κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610969755
Email: gkazantzidis@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Λατινική και ελληνιστική ποίηση
  • Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή ιατρική
  • Ψυχικές ασθένειες στην αρχαιότητα
  • Μελαγχολία
  • Ιστορία των συναισθημάτων
  • Παραδοξογραφία

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
2002 - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
2004 - University of Oxford

Διδακτορική Διατριβή
2011 - Melancholy in Hellenistic and Latin Poetry: Medical Readings in Apollonius Rhodius, Menander, Lucretius and Horace University of Oxford

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα