Σπυρος Ράγκος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 1076/8-11-2010
Γραφείο: Κτήριο Κ17
Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 6-7 μμ. Πέμπτη 10:30 πμ.-12 μ. Παρασκευή 10-11 πμ. (μεταπτυχιακοί)
Τηλέφωνο: 2610969315
Email: rangos@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία (ιδίως η πλατωνική παράδοση)
  • Αρχαία ελληνική θρησκεία (ιδίως οι μυστηριακές και εκστατικές τελετές)
  • Ιστορία των ιδεών στην ελληνική αρχαιότητα

Εκπαίδευση


Επιλεγμένα Δημοσιεύματα

2016-08-02T15:51:11+00:00