Βαθμίδα: Καθηγητής
Ειδίκευση: Κλασικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία
ΦΕΚ: 57/29-1-2020 τ. Γ΄
Γραφείο: Κτήριο Κ17
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 11:00 πμ. -12 μ., Πέμπτη 11:00 πμ.-12:00 μ. ή άλλη μέρα και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως
Τηλέφωνο: 2610969770
Email: rangos@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης, Νεοπλατωνισμός)
  • Αρχαία ελληνική θρησκεία (με έμφαση στα μυστήρια και τις εκστατικές τελετές)
  • Ιστορία των ιδεών και των εννοιών στην ελληνική αρχαιότητα

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1989 - Κλασική Φιλολογία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδακτορική Διατριβή
1995 - Cults of Artemis in Ancient Greece University of Cambridge

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα