Παράταση υποβολής περιλήψεων

1η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεοελληνικής Φιλολογίας

«Λογοτεχνία, κοινωνία και δημόσια σφαίρα»

(18ος – 21ος αιώνας)

3-4 Οκτωβρίου 2020

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας λόγω της εξάπλωσης του Covid-19, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να δώσει παράταση στην προθεσμία υποβολής των περιλήψεων για την 1η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Λογοτεχνία, κοινωνία και δημόσια σφαίρα (18ος-21ος αιώνας)» που θα πραγματοποιηθεί στις 3-4 Οκτωβρίου 2020 στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο, 26504).

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2020.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Με εκτίμηση,

Η οργανωτική επιτροπή

Ελένη Παπαργυρίου

Μαρία Γλάρου

Βασιλική Κανελλοπούλου

Λουίζα Καπελησίου

Ακριβή Τσιγάρα