Στο νέο τεύχος του περιοδικού @UP διαβάστε αφιέρωμα για την πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματός μας.

Διαθέσιμο εδώ:

https://www.upatras.gr/el/node/8216?fbclid=IwAR1ym45qBVj9G_rJAimHRt7liX3vFMsdC-RBXujo35Br7bFmidGm_zLdEmc