Όσοι ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού μέσω της παγκόσμιας οργάνωσης AIESEC και να εγγραφείτε μέλη της μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://aiesec.gr/students/globaltalent/ και να διαβάσετε τα συνημμένα έγγραφα.

AIESEC 1

AIESEC 2