Αιτήσεις για ορκωμοσία

//Αιτήσεις για ορκωμοσία

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που γίνονται πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2018 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 5/3/2018 μέχρι και 9/3/2018 (ημέρες και ώρες που λειτουργεί η θυρίδα της Γραμματείας), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους.

  1. ΑΙΤΗΣΗ (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (στην οποία θα αναγράφεται : ότι δεν έχετε καμία εκκρεμότητα προς τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
  3. Επιστροφή της Φοιτητικής Ταυτότητας και του Πάσο καθώς και του Βιβλιαρίου υγείας (εάν έχει εκδοθεί από το Παν/μιο).

ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από το εάν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα μαθήματα που εξετάστηκαν. 2) Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 9/3/2018 δεν θα γίνονται δεκτές.

Από την Γραμματεία

2018-03-02T08:43:28+00:00 Μάρτιος 2nd, 2018|Categories: Ορκωμοσίες|