Καλούνται οι φοιτητές/τριες που γίνονται πτυχιούχοι μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από 2/7/2019 μέχρι και 12/7/2019 (ημέρες και ώρες που λειτουργεί η θυρίδα της Γραμματείας), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους.

  • ΑΙΤΗΣΗ (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία)
  • Επιστροφή της Φοιτητικής Ταυτότητας και του Πάσο καθώς και του Βιβλιαρίου υγείας (εάν έχει εκδοθεί από το Παν/μιο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκαν.

Από την Γραμματεία