Τα μαθήματα «Γραμματεία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου» & Βυζαντινά Κείμενα και Πολιτισμός θα εξεταστούν την Πέμπτη, 8/6, 12.00-15.00 στην αίθουσα ΠΑΜ14.