Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 24/1 ώρες 15.00-18.00 στην αίθουσα ΑΔ.