Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα εξετάσω προφορικά στο γραφείο μου έχουν ως εξής:
«Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικά Κείμενα: Αριστοτέλης» (8o εξ.), Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, 10πμ.-12μ.
«Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης» (6ο εξ.), Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 12μ.-2μμ.