α) Οι επί πτυχίω φοιτητές που χρωστούν μάθημα το οποίο έχει καταργηθεί από το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο άλλο μάθημα.

β) Έπειτα από διερεύνηση του δίκαιου αιτήματος των φοιτητών να αποσυμφορηθούν στο πρόγραμμα των εξετάσεων οι μέρες όπου έχουν συσσωρευτεί πολλά μαθήματα, η εξέταση των συγκεκριμένων μαθημάτων, που επεσήμαναν στο έγγραφό τους, θα μεταφερθεί στην εβδομάδα 13-17/2, που δόθηκε για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών.  Παρακαλώ τους φοιτητές να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα για το επικαιροποιημένο πρόγραμμα που θα έχει ανακοινωθεί έως τις 26/1. Όσοι φοιτητές εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα, παρά τη μετακίνηση συγκεκριμένων μαθημάτων, παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα/την διδάσκουσα μέσω μέιλ (με κοινοποίηση στη Γραμματεία και στην Πρόεδρο), προς εξεύρεση λύσης.

Η Πρόεδρος του Τμήματος