Καλούνται όσοι φοιτητές 4ου έτους δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω μαθήματα να δηλώσουν το όνομά τους στη γραμματεία του τμήματος.

 • Περιγραφική Ανάλυση της Νέας Ελληνικής (Υποχρεωτικό μάθημα Γ’ εξαμήνου)
 • Ψυχολογία, Οικογένεια, Σχολείο (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου)
 • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου)
 • Ετερότητα και εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά (μάθημα επιλογής Ε’ εξαμήνου)
 • Κειμενογλωσσολογία (μάθημα επιλογής Ε’ και Ζ’ εξαμήνου)
 • Εκπαίδευση και Κοινωνία (μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου)
 • Ειδικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες(μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου)
 • Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης (μάθημα επιλογής ΣΤ’ εξαμήνου)
 • Κοινωνιογλωσσολογία (μάθημα επιλογής ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου)
 • Ψυχοπαθολογία Εφήβων και Ενηλίκων (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση εκπαιδευτικών (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Διδακτική της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Εκπαίδευση και Ετερότητα: Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας Εφαρμογές στη δίγλωσση εκπαίδευση (μάθημα επιλογής Ζ’ εξαμήνου)
 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (μάθημα επιλογής Η’ εξαμήνου)
 • Αγωγή Κωφών (μάθημα επιλογής Η’ εξαμήνου)