Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για την υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. και έχουν

α) τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων που προβλέπονται για το χειμερινό εξάμηνο και

β) τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2016-17, με βάση το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/Σχολής

να περάσουν από τη Γραμματεία να παραλάβουν το πιστοποιητικό καλής επίδοσης (όσοι δεν το έχουν ήδη παραλάβει).