ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Α. /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

//ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Α. /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας ΠΠ αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις που κατατέθηκαν,  καλεί τους/τις παρακάτω φοιτητές/τριες να προσέλθουν στη συνέντευξη για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2017-2018 την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 στο Conventiculum (Αίθουσα συγκέντρωσης, Κτίριο Κ7-Γραφεία Καθηγητών). Η τελική επιλογή και κατανομή όσων θα επιλεγούν στις διαθέσιμες θέσεις της Πρακτικής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας. Σας παρακαλούμε πολύ να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα για την ομαλή ροή των συνεντεύξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

2017-12-15T10:20:24+00:00 Δεκέμβριος 15th, 2017|Categories: Μη κατηγοριοποιημένο|