Καλούνται ΟΛΟΙ οι φοιτητές του τμήματος, από 1/9, να κάνουν ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2017-18 μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

Πιστοποιητικά θα δίνονται μόνο σε όσους έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ  Δεν γίνονται τώρα οι δηλώσεις μαθημάτων