Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος από 20/2/2018 να κάνουν ανανέωση εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο, μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας.

Χωρίς ανανέωση εγγραφής δεν εκδίδονται πιστοποιητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ