Από τη Δευτέρα 2/8 μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία  (9.00 – 14.00) για την παραλαβή των πτυχίων τους όσοι έχουν δηλώσει ότι θα τα παραλάβουν από τη Γραμματεία. Την ίδια μέρα θα αποσταλούν τα πτυχία με ELTACOURIER σε όσους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να τα παραλάβουν με courier.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ 9/8 ΈΩΣ 22/8.

Τα μητρώα όσων έχουν να παραλάβουν πτυχία είναι τα κάτωθι:

962 1002109 1049520 1055284 1055364 1057974 1061937 1061979
1000256 1002586 1049522 1055287 1055368 1057982 1061942 1062015
1000964 1019648 1049527 1055298 1055379 1057983 1061945 1062864
1001427 1031632 1049538 1055301 1055387 1057984 1061948 1063730
1001596 1031649 1049553 1055308 1055389 1057985 1061949 1064313
1001748 1043725 1051214 1055319 1055402 1057986 1061960 1064617
1001846 1049473 1051563 1055320 1055412 1061860 1061967
1001862 1049478 1055261 1055336 1057648 1061861 1061968
1002077 1049491 1055271 1055341 1057972 1061869 1061972
1049492 1055278 1055351 1057973 1061888 1061977