Το μάθημα δεν θα διδαχθεί την Παρασκευή 27/10/2017 λόγω ξαφνικού προβλήματος του διδάσκοντα.