Το μάθημα Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική του κ. Αντωνόπουλου (ε’ εξ. – Κλασικό) δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη 16.10.2019, λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.