Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι

Περιγραφή

Θέμα: ευθύ, αρχαία ελληνικά αττικά, πεζά κείμενα (ιστοριογραφίας, φιλοσοφίας, ρητορικής) με φορμαλιστική κυρίως ανάλυση (ορθογραφία, γραμματική, συντακτικό, ετυμολογία, μετάφραση).

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-03T08:26:07+00:00