Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία Ι

Περιγραφή

Το μάθημα της ΑΕΘ 1 συνίσταται:

Α) Ως προς το σεμιναριακό του σκέλος:

1)      στην απόκτηση γλωσσικής εξοικείωσης με ένα ευρύ φάσμα κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (ιστορικών, ρητορικών, φιλοσοφικών, 5ου αι. πΧ -3ου αι. μΧ), τα οποία είναι γραμμένα κυρίως στην αττική διάλεκτο, αλλά και στην ιωνική και Κοινή. Στόχος είναι να ενισχυθούν η ικανότητα και η ταχύτητα ανάγνωσής τους. Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο Corpus κειμένων δεν συνοδεύονται από το όνομα και τον τίτλο του έργου του συγγραφέα. Στο Corpus των κειμένων περιλαμβάνεται και ένα μικρότερο corpus δίγλωσσων λατινικών και αρχαίων ελληνικών κειμένων, έτσι ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι συγκλίσεις και αποκλίσεις στη συντακτική δομή των κειμένων του ελληνικού και λατινικού γραπτού λόγου.

2)      στη χρήση Λεξικών, Συντακτικών, Βιβλίων Γραμματικής, ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (TLGPerseusThe Stoa, The Latin Library, κλπ), και άλλων συναφών βοηθημάτων (βλ. Βιβλιογραφία).

3)      στη βελτίωση της ικανότητας να αναγνωρίζουν οι φοιτητές/-τριες την γενικότερη χρονική περίοδο συγγραφής του κειμένου, το λογοτεχνικό είδος στο οποίο εντάσσεται το κάθε κείμενο, και τον συγγραφέα του αποσπάσματος μέσα από τις γλωσσικές, συντακτικές και υφολογικές του ιδιαιτερότητες.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Υ102
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1732/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Γενικός Κύκλος
Εξάμηνο: Α' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-22T18:36:06+00:00