Ερευνητικά Ζητήματα Διαχρονικής Γλωσσολογίας

/Ερευνητικά Ζητήματα Διαχρονικής Γλωσσολογίας

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με την Ινδο-Ευρωπαϊκή Γλωσσολογία ώστε ο φοιτητής να μπορεί να:

 1. Κατανοεί της έννοια της γλωσσικής οικογένειας
 2. Γνωρίζει την ιδιαίτερη θέση της Ινδο-ευρωπαϊκής γλωσσολογίας στην επιστήμη της γλωσσολογίας
 3. Εφαρμόζει την συγκριτική μέθοδο για την ανεύρεση γλωσσικής συγγένειας
 4. Εφαρμόζει σε απλές περιπτώσεις την επανασύνθεση για την ανεύρεση / δημιουργία τύπων πρωτο-γλώσσας
 5. Γνωρίζει την έκταση της Ινδο-ευρωπαϊκής οικογένειας και τις υπο-ομάδες που την αποτελούν
 6. Κατανοεί τις προεκτάσεις της Ινδο-ευρωπαϊκής γλωσσολογίας στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο διαχρονικά

Περιεχόμενο του μαθήματος:

 1. Εισαγωγή: Οι γλωσσικές οικογένειες του πλανήτη και η Ινδο-ευρωπαϊκή οικογένεια
 2. Ινδο-ευρωπαϊκή γλωσσολογία: ιστορική επισκόπηση
 3. Συγκριτική μέθοδος
 4. Επανασύνθεση
 5. Η κοιτίδα των Ινδο-ευρωπαίων: ιστορία και σύγχρονοι προβληματισμοί
 6. Ινδο-ευρωπαϊκή γλωσσολογία και πολιτική
Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Γ806
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Γλωσσολογίας
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: Γλωσσολογίας Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-26T10:31:00+00:00 Αύγουστος 2nd, 2016|