Γ. Σεφέρης

/Γ. Σεφέρης

Περιγραφή

Εξέταση της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και ένταξη του σεφερικού έργου στην εποχή του. Μελέτη της διαμόρφωσης της ποιητικής του από το ξεκίνημά του με τη Στροφή (1931) έως τα οριακά για την κοσμοθεωρία του και την εσωτερική του περιπέτεια «κυπριακά» ποιήματα του 1955. Η εξέταση περιλαμβάνει διερεύνηση των βασικών μοτίβων της σεφερικής ποίησης (: του νόστου, της νέκυιας, του θαύματος) και του ύφους του (: γλωσσικές/υφολογικές επιλογές, με-τρικές επινοήσεις). Διερεύνηση της αντίληψης του ποιητή για τον Ελληνισμό και τη Δύση με τη συνδρομή των Δοκιμών και των ημερολογίων του. Επιδράσεις από άλλους ποιητές. Ανάγνωση αντιπροσωπευτικών ποιημάτων του.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος:
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας, Επιλογής Κλασικών Σπουδών, Υποχρεωτικό ΒΝΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου:
Ώρες Εργαστηρίου:
Ωρ. Πρόγραμμα:
2016-08-16T13:37:36+00:00