Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Βυζαντινών & Νεοελληνικών Σπουδών
Γνωστ. Αντικείμενο:
ΦΕΚ: 28/20-1-2016 τ. Γ'
Γραφείο: Κτίριο Κ 7
Ώρες Συνεργασίας: Κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610969362
Email: kostiou@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • θεωρία της σάτιρας, της ειρωνείας, της παρωδίας και του χιούμορ
  • ζητήματα ταυτότητας στη νεοελληνική λογοτεχνία
  • ευρωπαϊκή ποίηση του 20ού αιώνα
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
1983 - Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1990 - Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διδακτορική Διατριβή
1995 - Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα