Λογοτεχνία της Αυτοκρατορικής Περιόδου

/Λογοτεχνία της Αυτοκρατορικής Περιόδου

Περιγραφή

Το μάθημα της «Λογοτεχνίας της Αυτοκρατορικής Περιόδου»* περιλαμβάνει τη μελέτη έργων από την ελληνόγλωσση λογοτεχνική παραγωγή των τριών πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων. Στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με την εγκυκλοπαιδική λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου, και εστιάζει στους εξής  συγγραφείς: Κλαύδιο Αιλιανό (Ποικίλη Ιστορία / Varia Historia  και Περί ζώων Ιδιότητος / De natura animalium), Αρτεμίδωρο (Ονειροκριτικά) και Φλέγοντα Τραλλιανό (Περί μακροβίων και θαυμασίων). Με άξονα την εγκυκλοπαιδική και ταξινομική μορφή αυτών των κειμένων, το μάθημα διερευνά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται η συσσωρευμένη γνώση της εποχής (εμπειρική έρευνα, εξαντλητική χρήση παλαιότερης βιβλιογραφίας, συνεχής αναμέτρηση με τους προκατόχους του είδους, έμφαση στην αλήθεια και το ψεύδος), και την έντονη προσπάθεια κατασκευής μιας ‘αντι-σοφιστικής’ ταυτότητας (κυρίως μέσα από τους Προλόγους και τους Επιλόγους των κειμένων). Μαζί με αυτά τα έργα, μελετάται και η Αληθής Ιστορία του Λουκιανού, έργο που ανήκει σε διαφορετικό ειδολογικό πλαίσιο, αλλά έχει ιδεολογική συγγένεια με τα εγκυκλοπαιδικά.

* Σημείωση: Το μάθημα αυτό διδάσκεται (κατ’ εξαίρεσιν) κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2018-19 με τον τίτλο «Γραμματεία της Ύστερης και Πρωτοβυζαντινής Αρχαιότητας».

 

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_Α609
Έντυπο Μαθήματος:
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: ΣΤ' Εξάμηνο Τύπος: Υποχρεωτικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-22T19:59:27+00:00 Αύγουστος 2nd, 2016|