Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830

/Νεοελληνική Φιλολογία: 1670-1830

Περιγραφή

Επισκόπηση της νεοελληνικής γραμματείας μέσα στα πολιτισμικά συμφραζόμενα που διαμορφώνονται στον υπό ξένη, κυρίως οθωμανική, κυριαρχία ελληνισμό και στα κέντρα της ελληνικής διασποράς. Η επιβίωση της λογοτεχνικής παράδοσης και η ανανέωσή της χάρη στη διάχυση και τη σταδιακή επικράτηση των ιδεών του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Ο γόνιμος ρόλος των μεταφράσεων και η διείσδυση νεοτερικών λογοτεχνικών ειδών (πλασματικό αφήγημα, θεατρικό κείμενο)· η γέννηση του ελληνικού τύπου. Οι διαμάχες γύρω από την αναζήτηση και την επιβολή μιας «κοινής» λογοτεχνικής γλώσσας. Η διδασκαλία του μαθήματος συνεπικουρείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης «eclass».

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL_B503
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class: https://eclass.upatras.gr/courses/LIT1913/

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος ΒΝΕΣ, Κύκλος Γλωσσολογίας, Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Ε' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Γλωσσολογίας, Επιλογής Κλασικών Σπουδών, Υποχρεωτικό ΒΝΕΣ
Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα:
2018-11-24T11:57:20+00:00 Ιούλιος 28th, 2016|