Περιγραφή

Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο και εξέταση των αρχών και των επιστημονικών μεθόδων της ελληνικής Παπυρολογίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την ανάγνωση βασικών τύπων γραφής και την ερμηνεία των παπυρικών κειμένων ως προς τα φιλολογικά και ιστορικά τους συμφραζόμενα. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται και σύντομη εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία, ανάγνωση χειρόγραφων κωδίκων της βυζαντινής περιόδου και αναφορά στις βασικές αρχές της κριτικής κειμένου καθώς και ασκήσεις μεταγραφής, χρονολόγησης, αποκατάστασης παπυρικών κειμένων και κριτικής κειμένου.

Διδάσκων:
Κωδικός Μαθήματος: PHL A706
Έντυπο Μαθήματος: Κατεβάστε σε μορφή PDF
E-class:

Πληροφορίες

Κατηγορία: Προπτυχιακές Σπουδές Κύκλος Σπουδών: Κύκλος Κλασικών Σπουδών
Εξάμηνο: Η' Εξάμηνο Τύπος: Επιλογής Κλασικών Σπουδών
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασικών Σπουδών Σ.Β.: 1.5
ECTS: 5 Μονάδες: 3

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες Διδασκαλίας: 3
Ώρες Φροντιστηρίου: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Ωρ. Πρόγραμμα: