Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειδίκευση: Κλασικές Σπουδές
Γνωστ. Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική φιλολογία - Παπυρολογία
ΦΕΚ: 783/2-4-2021
Γραφείο: Κτήριο Κ7
Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 12 - 3 μμ Πέμπτη 10-12 μμ ή κατόπιν συνεννόησης στο syrkou@upatras.gr
Τηλέφωνο: 2610969772
Email: syrkou@upatras.gr

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Παπυρολογία
  • Επιγραφική
  • Ιστορία
  • Παλαιογραφία

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές
Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
1991 - Master of Arts in Classics (MA),''Antigone and Deianeira: How did Athenian women see tragic heroines.'', Queen Mary College, London.

Διδακτορική Διατριβή
1994 - Ph.D in Papyrology, ''An edition of 26 unpublished Greek Papyrus documents.'', University College, London.