Σήμερα Πέμπτη 8/4/21 και ώρα 10.00 πμ. πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή μας εκδήλωση για να τιμήσουμε τις νέες απόφοιτες και τους νέους απόφοιτους του Τμήματός μας, που έλαβαν το πτυχίο του φιλολόγου με ειδίκευση στις Βυζαντινές & Νεοελληνικές Σπουδές, στη Γλωσσολογία ή στις Κλασικές Σπουδές.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Κοσμήτορας της ΣΑΚΕ Καθηγητής Βασίλης Κόμης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Γιώργος Ξυδόπουλος και ο Αναπλ. Πρόεδρος Καθηγητής Αργύρης Αρχάκης. Ευχές προς τ@ς νέ@ς μας απόφοιτ@ς έδωσαν πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος που μπόρεσαν να «παραστούν» στην εκδήλωση.
Ευχαριστούμε όλες και όλους για την παρουσία τους, τ@ς απόφοιτ@ς, τ@ς φίλ@ς και τ@ς συγγενείς τους, που ήταν σήμερα «κοντά» μας και θερμά συγχαρητήρια για το σημαντικό σας επίτευγμα!
Για όσο διάστημα θα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το Τμήμα μας θα πραγματοποιεί τέτοιες εκδηλώσεις. καλούμε και όσ@ς έλαβαν το πτυχίο τους σε προηγούμενες εξετ. περιόδους να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την επόμενη διαδικτυακή μας «αποφοίτηση”.