Σας προσκαλούμε την Τρίτη 22/5/18 και ώρες 14.00-15.00 στην αίθουσα «Όλγα Βαρτζιώτη» στη διάλεξη της κας Μαρίας Μαστροπαύλου (Επίκ. Καθηγήτριας, Τμ. Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) με τίτλο “Γλωσσική επεξεργασία και γλωσσική κατάκτηση”.