η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 21.6, και ώρα 9-12 στην αίθουσα ΑΔ.