Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της ερευνητικής ομάδας Novel and Epic, Ancient and Modern (NEAM) του Τμήματος Φιλοσοφίας, Κλασικών Σπουδών, Ιστορίας της Τέχνης και των Ιδεών του Πανεπιστημίου του Όσλο.

Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων λήγει: Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020.