Η αναπλήρωση του μαθήματος Α εξαμήνου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΦ» το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε διεθνές συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7/12/2018 από 13.00 έως 16.00 στην αίθουσα ΠΑΜ14.