ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 24/11 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/11, ΩΡΑ 18.00-21.00 ΣΤΗΝ ΠΑΜ 14.