Η ώρα εξέτασης του μαθήματος γίνεται 12.00-15.00 στις 22/1 στην αίθουσα Ο.Β.