Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Παρασκευή 2/3 και θα διδάσκονται κάθε Παρασκευή στην αίθουσα ΠΑΜ14 και ώρες 15.00-18.00