Οι φοιτητές που δικαιούνται προφορικής εξέτασης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Παπαχρυσοστόμου (athinapap@upatras.gr), μόνο στην περίπτωση που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στην επικείμενη εξεταστική, ώστε να τους οριστεί μέρα και ώρα εξέτασης.

Η διδάσκουσα