Το τελευταίο μάθημα της «Εισαγωγής στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» που είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 30 Μαΐου (12-3, ΑΔ) μετατίθεται για τη Δευτέρα 29 Μαΐου σε διαφορετική ώρα και αίθουσα (3-6, ΠΑΜ 14).

Ο διδάσκων,

Σταύρος Κουλουμέντας.