Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΑΔ και ΟΧΙ στην ΠΑΜ14