Καθώς η τελική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις έχει ήδη παρέλθει, δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την Παρασκευή, 11/9/2020.
Η διδάσκουσα