Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν τη Πέμπτη 22/6, 9-12 στο Υ/Κ  (παλιό σπουδαστήριο) του τμήματος.