Οι παραδόσεις του μαθήματος του κ. Α. Αντωνόπουλου «Ελληνιστική Ποίηση» (8ο εξ.) θα ξεκινήσουν αυτή την Παρασκευή 23-2-2018, ώρα 15:00-18:00, στην αίθουσα ΑΔ.